Introductie

Het Vademecum dient als informatiebron voor de KNBF, de aangesloten verenigingen en leden van de aangesloten verenigingen om op de hoogte te raken c.q. te blijven met betrekking tot relevante informatie op het gebied van de georganiseerde filatelie en gevoerde werkwijzen.

De onderwerpen die in het Vademecum zijn ondergebracht, staan hieronder weergegeven:

100      Organisatie

101      Bondsdiensten en reglementen

102      Tentoonstellingsreglementen

200      Onderscheidingen

300      Stichting Filatelie

400      Diverse handleidingen

500      JFN – Maandblad Filatelie

introductie-vademecum